Monday, May 9, 2016

I Ching 63: Beteljesedés (átkelés) után - CSI CSI

Képjel:

Átkelés a folyón - s mellette a "befejezés" képe: valaki éppen az étkezés befejezésénél tart.

Jelentés:

Valami, aminek megteremtésén fáradoztunk, most létrejön, beteljesül. Nincs törékenyebb egyensúly, mint a "beteljesülés" pillanatnyi állapota. Ahogy létrejön, máris korhadni kezd; ott ólálkodik körülötte a felbomlás, a szétzüllés, az "entrópia". Befejezni ugyanis - mondják a kínai bölcsek - nem lehet semmit, mert az élet: végtelen. Egy-egy kört le lehet futni, csakhogy ez nem végződik sehol, mert valójában nem kör, hanem spirál: máris indul a másik. A végtelen örvénylánc folytatódik tovább. Mitévők legyünk, ha egy karma-kört jól-rosszul lefutottunk? Erre ad tanácsot a Csi Csi.

"Befejezés (átkelés) után. Siker a kicsinyben van. Üdvös jósjel. A kezdés (új lépés) előnyös! A befejezés: zűrzavaros." A bölcs pedig hozzáteszi: "Az Igaz Ember gondol a bajra, felkészül rá, s megóvja magát tőle." Mit jelent ez? Minden létkör végén el kell kezdeni az újat! Megőrizve újítani és újítással megőrizni. Ebben a folyamatban semmi sincs végleg "befejezve". A Csi Csi dinamikája kozmikus alaptörvény: minden, ami létrejön, föl is bomlik, hogy újat hozzon létre. A lét folyamatos megújulás! Az Igaz Ember ebben a végtelen folyamatban él, ezért marad örökké fiatal! Ez nem azt jelenti, hogy a régit elveti, hanem azt, hogy folyamatosan átvarázsolja, újjászüli; ott tartja, ahol a dolgok létrejönnek, és nem ott, ahol "befejeződnek". Az Igaz Ember ezzel szemben tudja, hogy a dolgok nem "vannak", hanem valamiből valamivé folyamatosan "lesznek".

No comments:

Post a Comment