Saturday, May 28, 2016

A személyes Tarot-számmisztikai év

A hagyományos és a Tarot-számmisztika között vannak hasonlóságok és eltérések. A számok mágikusak - Isten nyelve. Mindenkinek van kedvenc száma, szerencseszáma, és olyan száma is minden bizonnyal, ami kevésbé szerencsés, félelmet kelt vagy egyenesen balszerencsét hoz - bár ez azért nagyban attól is függ, mennyi teret adunk a félelmeinknek. Ugyanígy a szerencseszám pozitív, szerencsét hozó hatását, erejét - rezgését - is felerősíti, ha erősebben hiszünk benne. 

A hagyományos számmisztika 1-től 9-ig terjedő skálán dolgozik (a 10 újra egyesnek számít, 10-től fölfelé pedig addig adjuk össze a számjegyeket egy-egy számításnál, amíg egy számjegyű számot kapunk), illetve mesterszámokkal (11, 22, 33). A Tarot-számmisztika ennél kicsit nagyobb skálán, 1-től 22-ig számol, ahol a 22-es szám a Bolond lapjának felel meg (a Bolond száma a Tarot-ban egyébként leggyakrabban a 0, ritkábban a 22, de a Tarot-számmisztikában a 22-es számot rendeljük hozzá).

Említettem a mesterszámokat: 11, 22, 33 - akik valamely hónap 11. vagy 22. napján születtek, ők mesterszámmal bírnak. A mesterszámokat nem redukáljuk egy számjegyűre. Mesterszámúnak számítanak a 29-én születettek is, ugyanis a 2 és 9 összeadásával szintén 11-et kapunk. 

Mindenkinek van születési száma és sorsszáma: a születési szám a születésnap napjának a száma - mindenkinek az a nap, amelyiken született. A hagyományos számmisztikában ismét 1-től 9-ig számolunk, ha valaki egy adott hónap 10. napján vagy után született. Pl. egy 19-én született ember születési száma 1-es lesz, mert: 1+9=10, és a 10 számjegyeit összeadva 1+0=1, tehát a végeredmény egyes. A Tarot-számmisztikában ezzel szemben a 19-én született emberek születési száma - és egyben születési Tarot-kártyája a Nagy Arkánum XIX. lapja, a Nap lesz.


Itt el is értünk a lényeghez a Tarot-számmisztikát illetően: a Tarot-számmisztikában a számokat az Arkangyalok által irányított Nagy Arkánum (Nagy Titok) lapjainak megfelelően kapjuk, a Nagy Arkánum lapjainak a száma pedig 22 (ahol, mint már említettem, a 22-es számot a Bolond lapja viseli).

Mielőtt továbbszőném a számításokat, gyorsan nézzük meg, mit jelent a sorsszám - a sorsszám számításánál ugyanis megjelenik a harmadik mesterszám, a 33-as is (de csak a hagyományos számmisztikában, a Tarot-számmisztikában ugyanis a 33-as szám a Nagy Arkánum VI. lapjának, a Szeretőknek felel meg).

A sorsszámot a teljes születési dátum számjegyeinek összeadásával kapjuk meg. Vegyünk egy példát, legyen a választott születési dátumunk 1977. 11. 28. A számjegyek összeadásával ezt kapjuk: 1+9+7+7+1+1+2+8=36, a 3 és a 6 összeadásával pedig 9-es a vége, ez egy 9-es sorsszámot jelent, a Tarot-ban pedig a Nagy Arkánum IX. lapját, a Remetét.

Mindenkinek érdemes mindkét számát kiszámolnia, mert fontos rezgésekkel és üzenettel bírnak a jelenlegi életünket - inkarnációnkat - és életfeladatainkat illetően.

A személyes számmisztikai év száma egy adott periódusra - egy évre - ad útmutatást az arra az évre vonatkozó feladatainkat és leckéinket illetően, bármiről legyen is szó.

A személyes számmisztikai év nem január elsejétől december 31-ig tart (ez alól kivételt képeznek azok, akik ténylegesen is január elsején születtek), hanem minden évben a születésnapunkon lépünk be egy új számmisztikai évbe, ami egészen a következő születésnapig tart.

Vegyük ismét a fenti példát, egy olyan embert, aki november 28-án született.

A személyes számmisztikai év kiszámolásánál nem kell figyelembe vennünk az életkort, tehát a fenti példából kiindulva az évszámnak, 1977-nek nincsen jelentősége.

Mivel jelenleg 2016-ot írunk, de még csak május van, értelemszerűen, ha valaki november 28-án született, legutóbb 2015-ben lépett be egy új számmisztikai évbe, az idén pedig 2016. 11. 28-án fog.

Az ő személyes számmisztikai évét így tudjuk kiszámolni:

Mivel 2015. 11. 28-án lépett be a jelenlegi számmisztikai évébe, a számjegyek, amiket össze kell adnunk, így festenek: 2+0+1+5+1+1+2+8=20, ami a Tarot-számmisztikában a XX. lapnak, a Feltámadásnak felel meg (a hagyományos számmisztikában ez egy 2-es számmisztikai évet jelent).

Ha kiszámoltuk a személyes számmisztikai évünk számát, már csak a Nagy Arkánum azonos számú lapját kell megkeresnünk, és ez sok mindent el fog mondani nekünk arról, hogy egy adott számmisztikai évünkben milyen energiák és rezgések a mérvadóak, a legerősebbek, és ez milyen tanulnivalókat takar - természetesen mindenkinek a saját életére vonatkozóan és 'lefordítva', mert ahogyan két egyforma ujjlenyomat, úgy két egyforma életút, lecke és életfeladat sincsen.

A Nagy Arkánum lapjai pedig:

I. Mágus
II. Főpapnő
III. Császárnő
IV. Császár
V. Főpap
VI. Szeretők
VII. Diadalszekér
VIII. Igazság (két irányzat van, az egyik szerint a VIII. lap az Igazság lapja és a XI. lap az Erő, a másik irányzat képviselői szerint ez felcserélődik - én az első verzió híve vagyok, számomra a VIII. kártya az Igazság, a XI. az Erő)
IX. Remete
X. Szerencsekerék
XI. Erő
XII. Akasztott Ember
XIII. Névtelen Arkánum (egyébként a Halál lapja)
XIV. Mértékletesség
XV. Ördög
XVI. Torony
XVII. Csillag
XVIII. Hold
XIX. Nap
XX. Feltámadás
XXI. Világ
XXII. Bolond

S hogy melyik milyen üzenetet hordoz, arról kicsit később egy videofájlban! :)